Měření tlaku

K měření absolutního tlaku je použito čidlo MPX4115A firmy Freescale Semiconductor, Inc. připojené na AD převodník DS2438.
Obvod MPX4115A měří tlak v rozmezí 15 až 115 kPa s výstupním napětím 0,2 V až 4,8 V. MPX4115A používá pro měření vlastní referenční vakuum. Pro výpočet tlaku z hodnoty napětí na výstupu čidla MPX4115A je použito vztahu:

p                 tlak [kPa]       

U                napětí na výstupu MPX4115A        [V]

Unap                       napájecí napětí                                  [V]

 Změřený tlak je nutné přepočítat na hladinu moře. Pro výpočet je použita Barometrická rovnice :

p0   tlak redukovaný na hladinu moře                                        [hPa]

p     absolutní tlak měřený na stanici                                         [hPa]

H    nadmořská výška tlakoměru                                               [m]

T     průměrná termodynamická teplota vrstvy vzduchu           [K]

       T=273+t+0,0025.H

t      teplota vzduchu na meteorologické stanici                                  [°C]

g     tíhové zrychlení                                                                   9,80665 m.s-2

 

 

Warning: fopen(cache//domains/amut.net/article.phpfile_id=18.html): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/228799/virtual/www/domains/amut.net/include/footer.php on line 95

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /data/web/virtuals/228799/virtual/www/domains/amut.net/include/footer.php on line 96

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /data/web/virtuals/228799/virtual/www/domains/amut.net/include/footer.php on line 97